Välj en sida

Ombrytning av en doktorsavhandling

Lauri Järvinens avhandling innehöll många bilder, grafer och ekvationer.

Avhandlingen finns på Doria: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501221242
På sidan finns en länk som öppnar hela filen.